Stranice

Dec 3, 2013

Marina Abramović – „Manifest umetnika“
Pravila vezana za život umetnika


 • Umetnik ne sme da laže sebe i druge
 • Umetnik ne sme da krade ideje od drugih umetnika
 • Umetnik ne sme da pravi kompromise zbog sebe i zbog umetničkog tržišta
 • Umetnik ne sme da ubije drugo ljudsko biće
 •  Umetnik ne sme da od sebe stvori idola
 • Umetnik ne sme da od sebe stvori idola
 •  Umetnik ne sme da od sebe stvori idola
Pravila za umetnikov ljubavni život


 • Umetnik mora da izbegne zaljubljivanje u drugog umetnika
 • Umetnik mora da izbegne zaljubljivanje u drugog umetnika
 • Umetnik mora da izbegne zaljubljivanje u drugog umetnikaPravila za umetnikov odnos prema erotici

 • Umetnik treba da razvije erotski pogled na svet
 • Umetnik treba da bude erotičan
 • Umetnik treba da bude erotičan
 • Umetnik treba da bude erotičanPravila za umetnikov odnos prema patnji

 • Umetnik treba da pati
 • Iz patnje dolaze najbolja dela
 • Patnja donosi transformaciju
 • Kroz patnju umetnik prevazilazi svoj duh
 • Kroz patnju umetnik prevazilazi svoj duh
 • Kroz patnju umetnik prevazilazi svoj duhPravila za umetnikov odnos prema depresiji


 • Umetnik ne sme da bude depresivan
 • Depresija je bolest od koje se treba lečiti
 • Depresija nije produktivna za umetnika
 • Depresija nije produktivna za umetnika
 • Depresija nije produktivna za umetnika


Pravila za umetnikov odnos prema samoubistvu


 • Samoubistvo je zločin protiv života
 • Umetnik ne sme da izvrši samoubistvo
 • Umetnik ne sme da izvrši samoubistvo
 • Umetnik ne sme da izvrši samoubistvo
Pravila za umetnikov odnos prema inspiraciji 


 • Umetnik treba da se zagleda duboko u sebe zbog inspiracije
 • Što dublje pogleda u sebe, to će univerzalniji biti
 • Umetnik je univerzum
 • Umetnik je univerzum
 • Umetnik je univerzumPravila za umetnikov odnos prema samokontroli


 • Umetnik ne sme da ima samokontrolu u vezi sa svojim životom
 • Umetnik mora da ima potpunu samokontrolu u vezi sa svojim delom
 • Umetnik ne sme da ima samokontrolu u vezi sa svojim životom
 • Umetnik mora da ima potpunu samokontrolu u vezi sa svojim delomPravila za umetnikov odnos prema transparentnosti 

 • Umetnik treba da daje i prima u isto vreme
 • Transparentnost znači predusretljivost
 • Transparentnost znači davati
 • Transparentnost znači primati
 • Transparentnost znači predusretljivost
 • Transparentnost znači davati
 • Transparentnost znači primati
 • Transparentnost znači predusretljivost
 • Transparentnost znači davati
 • Transparentnost znači primati


Pravila za umetnikov odnos prema simbolima


 • Umetnik stvara sopstvene simbole
 • Simboli su jezik umetnika
 • Jezik, stoga, mora biti preveden
 • Ponekad je teško naći ključ
 • Ponekad je teško naći ključ
 • Ponekad je teško naći ključ


Pravila za umetnikov odnos prema tišini • Umetnik mora da razume tišinu
 • Umetnik mora da izgradi prostor za tišinu u svom delu
 • Tišina je kao ostrvo posred uzburkanog okeana
 • Tišina je kao ostrvo posred uzburkanog okeana
 • Tišina je kao ostrvo posred uzburkanog okeanaPravila za umetnikov odnos prema samoći


 • Umetnik mora da izdvoji vreme za velike periode samoće
 • Samoća je vrlo bitna
 • Daleko od kuće
 • Daleko od studija
 • Daleko od porodice
 • Daleko od prijatelja
 • Umetnik treba dugo da ostaje pored vodopada
 • Umetnik treba dugo da ostaje pored aktivnih vulkana
 • Umetnik treba dugo da ostaje zagledan u uzburkane reke
 • Umetnik treba dugo da ostaje zagledan u horizont gde se okean i nebo spajaju
 • Umetnik treba dugo da ostaje zagledan u zvezde na noćnom nebu 


Pravila za umetnikov odnos prema radu


 • Umetnik treba da izbegne svakodnevni odlazak u studio
 • Umetnik ne sme da ima radni plan kao zaposlenik u banci
 • Umetnik treba da se bavi životom i radom samo kada mu ideja dođe u snu ili u dnevnoj viziji koja se javlja kao iznenađenje
 • Umetnik ne sme da se ponavlja
 • Umetnik ne sme previše da proizvodi
 • Umetnik mora da izbegne zagađenje svoje umetnosti
 • Umetnik mora da izbegne zagađenje svoje umetnosti
 • Umetnik mora da izbegne zagađenje svoje umetnostiPravila za umetnikovo posedovanje


Budistički monasi savetuju da je najbolje da posedujemo 9 stvari:


 •         Jedno odelo za leto
 •         Jedno odelo za zimu
 •         Jedan par cipela
 •         Jednu zdelu za prošenje hrane
 •         Jednu mrežu protiv komaraca
 •         Jednu knjigu sa molitvama
 •         Jedan kišobran
 •         Jedan otirač da spava na njemu
 •         Jedan par naočara ako mu je potreban 
 •         Umetnik mora da odluči koji je minimum poseda koji mu je neophodan
 •         Umetnik mora da ima sve više i više manjeg i manjeg
 •         Umetnik mora da ima sve više i više manjeg i manjeg
 •         Umetnik mora da ima sve više i više manjeg i manjeg 


Pravila za umetnikove prijatelje


 • Umetnik treba da ima prijatelje koji podižu njegov duh
 • Umetnik treba da ima prijatelje koji podižu njegov duh
 • Umetnik treba da ima prijatelje koji podižu njegov duh


Pravila za umetnikove neprijatelje


 • Neprijatelji su veoma važni
 • Dalaj Lama je rekao da je lako saosećati sa prijateljima ali mnogo teže saosećati sa neprijateljima
 • Umetnik mora da nauči da prašta
 • Umetnik mora da nauči da prašta
 • Umetnik mora da nauči da prašta


Pravila za umetnikov scenario smrti


 • Umetnik mora da bude svestan vlastite smrtnosti
 • Za umetnika nije bitno samo kako živi svoj život, već i kako umire
 • Umetnik mora da posmatra simbole svog dela kao znake za različite scenarije smrti
 • Umetnik mora svesno umreti bez straha
 • Umetnik mora svesno umreti bez straha
 • Umetnik mora svesno umreti bez strahaPravila za umetnikov scenario sahrane


 • Umetnik treba da da instrukcije pre svoje sahrane kako bi se sve odvilo onako kako on želi
 • Sahrana je umetnikovo poslednje delo pre odlaska
 • Sahrana je umetnikovo poslednje delo pre odlaska
 • Sahrana je umetnikovo poslednje delo pre odlaska

No comments: